Competenties

Op de Europass Mobiliteit moet onder andere aangegeven worden welke competenties de stagiair of vrijwilliger heeft verworven tijdens de werkervaringsperiode. Er bestaan verschillende afspraken en systemen om competenties te beschrijven. Organisaties bepalen zelf welke competentieset zij willen gebruiken bij het invullen van een Europass Mobiliteit.

Wat is het?
Een competentie heeft betrekking op iets dat je kunt. Het is het vermogen te handelen, iets te doen of bepaald gedrag te vertonen. Wanneer een werkzoekende gaat solliciteren, is het belangrijk dat hij kan laten zien over welke competenties hij beschikt, om geschiktheid voor de functie aan te tonen.

Voorbeelden van competentiesets
Voor beroepen op mbo-nivo bestaat een uitgebreid systeem voor de beschrijving. Alle informatie daarover is te vinden op kwalificatiesmbo.nl. Voor vrijwilligerswerk bestaat een andere competentieset .