Kwaliteitscriteria

Het Europass Mobiliteit-document wordt gewaardeerd en erkend doordat het document voldoet aan verschillende kwaliteitscriteria. Dit zijn de volgende:

  • de stage vindt plaats binnen het kader van een van de Europese uitwisselingsprogramma's, zoals Leonardo, Comenius of Erasmus, of: het betreft (vrijwilligers)werk dat maatschappelijk nuttig is en de gemeenschap ten goede komt, of het vindt plaats in het kader van een algemene onderwijsstage of interculturele dialoog,
  • de duur van de stage heeft enige omvang (de Europass Mobiliteit is bijvoorbeeld niet bedoeld voor ervaringen van 1 dag)
  • de sturende organisatie zorgt ervoor dat de stagiair of vrijwilliger op de juiste manier wordt voorbereid en wijst, al dan niet via tussenkomst en/of bemiddeling van een organisatie, een mentor of jongerenwerker aan. Deze ondersteunt, informeert en begeleidt de stagiair of vrijwilliger en houdt toezicht op de werkzaamheden,
  • waar nodig werken de sturende organisatie en de ontvangende organisatie samen om de stagiair/vrijwilliger te informeren over gezondheid en veiligheid op de werkplek, arbeidsrecht, maatregelen op het gebied van gelijkheid, en andere werkgerichte bepalingen die van toepassing zijn op het werk,
  • de sturende organisatie sluit met de ontvangende organisatie een schriftelijke overeenkomst af over de inhoud, de doelstellingen en de duur van het vrijwilligerswerk of de stage,
  • de ontvangende organisatie ontvangt de vrijwilliger of stagiair en verzorgt in hoofdzaak de begeleiding in de periode dat het vrijwilligerswerk of de stage wordt uitgevoerd,
  • de sturende organisatie verzorgt de voorbereiding en de evaluatie van het traject.