Het document

Wat is het?
De Europass Mobiliteit is een document dat de vaardigheden en competenties beschrijft die een stagiair of vrijwilliger heeft verworven tijdens een ‘mobiliteitservaring’. Deze ervaring kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, een stage of beroepspraktijkvorming (bpv) bij een bedrijf of organisatie zijn, of een academisch semester als onderdeel van een uitwisselingsprogramma.

Voor wie is het?
De Europass Mobiliteit is bestemd voor iedereen die werkervaring opdoet, onafhankelijk van de leeftijd en het opleidingsniveau van deze persoon. Het onderstaand filmpje laat de ervaringen zien van een aantal vrijwilligers, en de ervaring van een vrijwilliger met de Europass Mobiliteit.

 

Wat staat er in de Europass Mobiliteit?
In het document staat onder andere de volgende informatie:
• de organisatie die of het bedrijf dat het uitgeeft
• de sturende organisatie
• een beschrijving van de ervaring
• een beschrijving van de verworven vaardigheden en competenties.
Onderaan deze pagina kunt u een voorbeeld van een Europass Mobiliteit downloaden.

Waarvoor is het?
Werkzoekenden kunnen de Europass Mobiliteit als aanvulling op hun cv meesturen bij een sollicitatie. Een toekomstige werkgever krijgt daarmee onafhankelijke informatie over een stage van de sollicitant. De informatie op de Europass Mobiliteit is namelijk ingevuld en ondertekend door de twee stagebegeleidende organisaties.

Soorten Europass Mobiliteit
Oorspronkelijk beschreef Europass Mobiliteit alleen ervaringen in een ander Europees land dan het woonland van de stagiair of vrijwilliger. Sinds 2009 bestaan er twee varianten op dit oorspronkelijke document. Dit zijn:
• de Europass Mobiliteit Binnenland. De naam geeft het al aan: de werkervaring wordt opgedaan plaats in het eigen land.
• de ‘Europass Mobiliteit buiten Europa’. Hierin wordt de ervaring beschreven die is opgedaan in een niet-Europees land
De drie varianten zijn, op de titel na, inhoudelijk gelijk.