Europass mobiliteitsdocument verifiëren

Verifiëren van Europass mobiliteitsdocumenten

U kunt een mobiliteitsdocument dat uitgegeven is via www.mijneuropassmobiliteit.nl verifiëren bij Europass. Hiermee heeft u zekerheid dat de gegevens op het document correct zijn en dat het document door de zendende organisatie aan de houder is verleend.

Om dit te doen heeft Europass toestemming nodig van de houder. U kunt het machtigingsformulier hieronder downloaden, printen en laten invullen en ondertekenen door de houder.

Vervolgens kunt het gescande machtigingsformulier tezamen met een kopie van het identiteitsbewijs van de houder en het document uploaden. U krijgt van een medewerker van Europass binnen twee werkdagen bericht.

Klik hier om de bestanden te uploaden.

Vragen?

Neem contact op via info@europass.nl